תנועה ציבורית היא גוף מחקר פרפורמטיבי הלומד ומייצר פעולות במרחב הציבורי, צורות של סדר חברתי, כוריאוגרפיות של ציבור, טקסים פומביים וסמויים. תנועה ציבורית מתעניינת באפשרויות הפוליטיות והאסתטיות הטמונות בקבוצת אנשים שפועלת יחד.

מאז הקמתה תנועה ציבורית חקרה את התקנות, הכוחות והקונפליקטים, את מערכי הזהות, ותחושות השייכות המעצבים את הדינמיקה של החיים הפוליטיים במרחב הציבורי. התנועה נוסדה בדצמבר 2006 על-ידי עומר קריגר ודנה יהלומי, משנת 2011 יהלומי עומדת בראש הקבוצה.