תדרוך II

תנועה ציבורית מזמינה את המבקרים לקחת חלק במפגש אחד-על-אחד שבו סוכן התנועה פורש רשת מורכבת של קשרים ושיחות שהיו חלק מהמחקר של הקבוצה אודות אמנות מודרנית שנעשתה בפלסטין לפני 1948. המפגש האישי משרטט את מערכת היחסים הפרפורמטיבית שבין מדינות לאום למוסדות התרבות שבה. תדרוך II מממשת את רגע המעבר בין מחקר לפעולה על ידי הפיכתם של ציבור המתודרכים לסוכני מידע.

לראשונה בארצות הברית מופעל תדרוך II במוזיאון הגוגנהיים, ניו יורק, כחלק מהתערוכה ״אך סערה נושבת מגן עדן: אמנות עכשווית מן המזרח התיכון וצפון אפריקה״. מספר מקומות מוגבל, מפגשים פרטניים (30 דקות) עם סוכן תנועה ציבורית התקיימו באיזור סודי במוזיאון בימי שבת לכל אורך התערוכה.

תדרוך II נוצר על ידי דנה יהלומי ואלינה קטסוף במהלך שנת שהות אמן של תנועה ציבורית בארטפורט, תל אביב, וכן הוצג כחלק מהתערוכה ״אוסף לאומי״ שהתקיימה במוזיאון תל אביב לאמנות בשנת 2015.

תדרוך II בוצע לראשונה ביולי 2015 בארטפורט, כחלק מתערוכת שנת הרזידנסי השלישית, ״נון פיניטו״.

כמו כן בוצע ב:
יוני – אוקטובר 2016:
מוזיאון גוגנהיים, ניו יורק
כחלק מהתערוכה ״אך סערה תנשוב מגן עדן: אמנות עכשווית מן המזרח התיכון וצפון אפריקה״.
אוצרת: שרה ראזה
מחקר ואימונים: הגר אופיר, סוכנת תנועה ציבורית
סוכני תידרוך: אמיר פרג׳ון ורות פתיר

אוקטובר – דצמבר 2015:
מוזיאון תל אביב לאמנות, כחלק מתערוכה מתמשכת של תנועה ציבורית אשר התקיימה בחללי המוזיאון, ״אוסף לאומי״.
סוכני תדרוך: הגר אופיר וניר שאולוף

אוקטובר 2015:
פסטיבל שפילארט, מינכן, מוזיאון ווילה שטוק.
סוכנת תדרוך: הגר אופיר

  • תנועה ציבורית, ״תדרוך II״, מוזיאון סולומון ר. גוגנהיים, ניו יורק (צילום: כריסטופר מקיי © קרן סולומון ר. גוגנהיים) תנועה ציבורית, ״תדרוך II״, מוזיאון סולומון ר. גוגנהיים, ניו יורק (צילום: כריסטופר מקיי © קרן סולומון ר. גוגנהיים)

הפגישה הזו יכולה היתה להתקיים כסצינה בסרט ריגול או בבניין ממשלתי, בדיוק כפי שהתקיימה במוזיאון. ואכן, המידע שהועבר במהלכה הדגיש את הקשר הנזיל שבין ״אמת״ ל״מציאות״ כמו גם את הקשר המוצק שבין מדינת הלאום למוזיאון.
פרטים מן השיחה שהתקיימה התפוגגו מזכרוני, אך בה בעת זה בדיוק העניין וגם לא העניין. ״תדרוך Il״ כורה את המחיצה שבין ארעיותו של מידע לבין קביעותם של אובייקטים.
Hyperallergic / Risa Puleo

 

תדרוך II הופק בסיוע מועצת הפיס לתרבות ולאמנות